DigitalkameraOm oss:

Newtrade ble registrert 26.06.2000. org.nr. 982 099 331 og er i dag lokalisert på Torpo i Hallingdal.

Kontakt:

Mobil: 90 60 38 82

Tlf/fax: 21 68 04 30

e-mail: mail@newtrade.no


Adresse:

Newtrade

Sirevegen 15

3579 Torpo

Ansvarlig leder: Harald Gåsterud

 


Firmaet er distributør av foto, data og annet tilbehør til registrerte forhandlere og firmaer. På våre nettsider finner du opplysninger om vårt produkt sortiment og leveringsbetingelser. 
Vår webshop gjør det enkelt for våre kunder å skaffe seg oversikt over sortiment og bestille varer direkte over Internett.

 

Kundeopplysninger / sikkerhet:
Vi oppbevarer ingen kundeopplysninger eller annet som angår kunden på våre webservere eller online databaser. 


Generelle leveransebetingelser:
Alle leveranser skjer ex. works 3579 Torpo, eller direkte fra våre levradørers lager i inn og utland. Leveransene skjer med Postens bedriftspakker, eller den for kunden billigste måte ut fra størrelse/vekt på ordren.


Priser:
Prisene er de til enhver tid angitte i webshoppen. Det taes forbehold om skrivefeil, importpriser og valutaendringer. Prisene endres fortløpende uten forut-gående varsel. Alle viste priser er ex. mva.


Bestilling av varer:
Kunden bestiller varer via webshoppen, pr e-mail: mail@newtrade.no, eller fax: 21 68 04 30. Dersom varen er lagervare vil ordren kunne forventes hos kunde i løpet av 48 timer. (2 arbeids dager.) Varer som skipes direkte til kunde fra sentrale lager i utenlandet vil leveringstiden øke noe.

Hvis deler av ordren går i rest vil kunden bli informert om dette og antatt leveringstid.


Betalingsbetingelser:
Betalingsbetingelser og kreditgrense blir avtalt med hver enkelt kunde. Kredit tid hvis intet annet er avtalt p.t.15 dager. Med betalingstid menes det tidspunkt da pengene/oppgjøret skal være godskrevet Newtrade's konto. Ved forsinket betaling beregnes morarente med 12% og purregebyr med kroner 45,- pr. purring.


Reklamasjoner og retur:
Reklamasjoner på leverte produkter skal skje skriftlig (e-mail) og uten opphold og senest innen 8 dager etter at varen er mottatt av kunden med begrunnelse for reklamasjon. Kunden vil da få opplyst hvor de enkelte produkt skal sendes. Dette gjelder både reklamasjon på transport og produkt. Retur av produkter enten som reklamasjon eller feilsendte varer kan kun skje etter avtale med Newtrade.Garanti og ansvar:
Stadard garanti tid er 1 år etter at varen er fakturer fra Newtrade dersom ikke annet er avtalt. Garantien er i de fleste tilfeller gitt av produsenten som vil overta garantiansvaret og sørge for at forpliktelsene blir oppfylt. I den grad det er mulig vil Newtrade, om feilen skyldes produksjons feil eller mangler, søke å skaffe ersattningsprodukter i den tiden varen er til reperasjon. Newtrade påtar seg ikke ansvar for, av kunden, feil bruk av produktene.


Force majure:
Uforutsette og upågripelige hindringer som ligger utenfor Newtrades og dennes leverandørers kontroll, gir gjensidig rett til kansellere bestillingen. Newtrade påtar seg ikke noe følgeansvar av dette.


Tvistemål:
Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med denne kjøpsavtalen og som partene ikke blir enige om skal avgjøres ved vodldgift ved Hallingdal skifterett.


Forhandleravtaler og rabatter:
Newtrades priser er basert på forhandlerkjøp uten avtale, volum eller forecast. Newtrade kan gi kunder som kjøper større volum av produktene eller gir tilsagn om kjøp over tid ytterligere rabatter.


Tilgang til webshop og varebestilling:

Tilgang til å handle hos Newtrade er reguleres av følgende betingelser:

-Kunden må være registrert med navn, adress, foretaksnr. og som bruker i Newtrade's webshop.

-Kunden får adgang til webshoppen og kan handle elektronisk på Newtrade's sider eller via tlf/fax.

-Kunden får anledning til å benytte seg av de tilbud og kampanjer som er lagt ut på web.

-Newtrade's webshop skal kun være tilgjengelig for kundens representant(er)

-Kunden har ansvar for å ivareta og hemmeligholde bruker-id/passord som blir autorisert.

-Newtrade vil tildele kunden bruker-id/passord som kan brukes for aksessere webshoppen. Dette er kun brukertilgang.

-All handel som foregår mellom kunden og Newtrade er å betrakte som juridisk bindene. Kunden må derfor sørge for at de som handler på webshop eller på annen måte har fullmakt til dette. Øvrige betingelser er nevnt ovenfor og gjelder all handel med Newtrade.

-Misbruk av brukertilgang vil medføre avstenging kunden og grove overtredelser vil vurderes rettslig forfulgt.